Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [Ε.Δ.Ο.Κ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 67.998 (1,04%) έδρες 0/24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: Δεκέμβριος 1932 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Μερκούρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ [Ε.Ε.Κ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 74 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 8 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ [Ε.Κ.Α.Δ.] Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 2009 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Κόκκας ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Ε.Α.Ρ., Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία – Άμεση Δημοκρατία ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 7.916 (0,15%) έδρες 0/22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ [Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ [Ε.Λ.Κ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 4 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΊΔΡΥΣΗ: Απρίλιος 1994 ΗΓΕΣΙΑ: Μ. Βορίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 7.693 (0,12%) έδρες 0/25 Μ. Βορίδης
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 6.751 (0,09%) έδρες 0/300 Μ. Βορίδης
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 15.221 (0,25%) έδρες 0/24 Μ. Βορίδης