Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ [Ε.Ρ.Κ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1989 ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Τρίτσης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 4.272 (0,07%) έδρες 0/300 Αντ. Τρίτσης
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 40.806 (0,62%) έδρες 0/24 Αντ. Τρίτσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ για Δημοκρατία και Ανάπτυξη [Ε.Σ.Κ.] ΊΔΡΥΣΗ: Απρίλιος 1987 ΗΓΕΣΙΑ: Γερ. Αρσένης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 13.833 (0,21%) έδρες 0/300 Γερ. Αρσένης
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 42.981 (0,66%) έδρες 0/24 Γερ. Αρσένης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 05.12.1910 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 5/181 Αλ. Παπαναστασίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1909 ΗΓΕΣΙΑ: Πλ. Δρακούλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1945 ΗΓΕΣΙΑ: Στυλ. Βαλιούλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συνιστώσα της ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 1963 ΗΓΕΣΙΑ: Στρ. Σωμερίτης, Ν. Πουλιόπουλος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Σοσιαλιστική Ένωσις [Στρ. Σωμερίτης], Σοσιαλιστικόν Κόμμα/Ελληνικόν Λαϊκόν Κίνημα Ανεξαρτησίας [Ν. Πουλιόπουλος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ [Ε.Σ.] ΊΔΡΥΣΗ: 06.08.1951 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπάγος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 624.316 (36,53%) έδρες 114/258 Αλ. Παπάγος
ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 783.541 (49,22%) έδρες 247/300 Αλ. Παπάγος