Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΛΛΗΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ [ΕΛ.ΚΙ.Σ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1989 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 3.720 (0,06%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 30 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΣΜΟΣ [ΕΛ.ΔΕ.] ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Κουσουρής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 συνεργάζεται με ΑΝ.ΕΛ.
ΕΘΝ 17.06.2012 συνεργάζεται με ΑΝ.ΕΛ.

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ [ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ.] ΗΓΕΣΙΑ: Δημ. Μιχάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ: 03.11.2010 ΙΔΡΥΤΗΣ: Χρ. Χατζηαναγνώστου ΗΓΕΣΙΑ: Νίνα Παυλίδου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.06.2012 συνεργάζεται με ΑΝ.ΕΛ.

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ν. Ροδόπης) ΊΔΡΥΣΗ: 1989 ΗΓΕΣΙΑ: Αχμέτ Σαδίκ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 25.131 (0,39%) έδρες 1/300 Αχμέτ Σαδίκ
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 26.012 (0,39%) έδρες 1/300 Αχμέτ Σαδίκ
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 29.547 (0,45%) έδρες 1/300 Αχμέτ Σαδίκ
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 26.228 (0,38%) έδρες 0/300 Αχμέτ Σαδίκ

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ [Ε.Α.Σ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1989 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 6.158 (0,09%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – Δημοκρατική Πατριωτική Αριστερά ΗΓΕΣΙΑ: Μαν. Γλέζος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.