Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ [Ε.Κ.ν.δ.] ΊΔΡΥΣΗ: 07.10.1974 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Μαύρος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 1.002.559 (20,42%) έδρες 61/300 Γ. Μαύρος

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 1992 ΗΓΕΣΙΑ: Βασ. Λεβέντης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 15.926 (0,23%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 77.697 (1,20%) έδρες 0/25 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 48.677 (0,72%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 52.512 (0,82%) έδρες 0/25 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 23.228 (0,34%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 19.531 (0,26%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 34.468 (0,57%) έδρες 0/24 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 20.800 (0,29%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 19.660 (0,38%) έδρες 0/22 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 18.278 (0,27%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 38.313 (0,61%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 17.145 (0,28%) έδρες 0/300 Βασ. Λεβέντης

 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Δημοσθ. Βεργής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 5.378 (0,08%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 22.484 (0,35%) έδρες 0/25 Δημοσθ. Βεργής
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 19.934 (0,29%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 20.446 (0,30%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής

 

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ [Ε.Π.Ε.Κ.Ε.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 7.021 (0,11%) έδρες 0/24

 

ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Συνασπισμός κομμάτων ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μπαλτατζής ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Αγροτικόν & Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος [Αλ. Μυλωνάς], Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος [Αλ. Μπαλτατζής] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 7.447 (0,67%) έδρες 1/354 Αλ. Μπαλτατζής

 

ΕΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Μεταξάς, Ι. Ράλλης, Γ. Στράτος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Ελευθεροφρόνων [Ι. Μεταξάς] και στελέχη του Λαϊκού Κόμματος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.06.1935 ως συνιστώσα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ