Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ [Εν.Δ.Α.] ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Κοκορέλης, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (Ε.Δ.Α.)

 

ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Σοφιανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 1946 ΗΓΕΣΙΑ: Θ. Τουρκοβασίλης, Γ. Παμπούκας ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Εθνικοφρόνων [Θ. Τουρκοβασίλης], Λαϊκόν Αγροτικόν Κόμμα [Γ. Παμπούκας], στελέχη του Κόμματος Ελευθεροφρόνων ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 32.538 (2,94%) έδρες 9/354 Θ. Τουρκοβασίλης κ.ά.

 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ [Ε.Κ.]Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 19.09.1961 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α) ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Ε.Π.Ε.Κ. [Σάβ. Παπαπολίτης], Κόμμα των Φιλελευθέρων [Σοφ. Βενιζέλος], Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα [Στέφ. Στεφανόπουλος], Προοδευτικόν Εργατοτεχνικόν Κόμ-μα [Παυσ. Κατσώτας], Δ.Κ.- Α.Φ.Ε. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π.
ΕΘΝ 03.11.1963 ψήφοι 1.962.079 (42,04%) έδρες 138/300 Γ. Παπανδρέου (α)
ΕΘΝ 16.02.1964 ψήφοι 2.424.477 (52,72%) έδρες 171/300 Γ. Παπανδρέου (α)

 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ [Ε.Κ. – Κ.Π.] Εκλογική σύμπραξη ΊΔΡΥΣΗ: Σεπτέμβριος 1961 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α), Σπ. Μαρκεζίνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 29.10.1961 ψήφοι 1.555.442 (33,66%) έδρες 100/300 Γ. Παπανδρέου (α)

 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ Συνασπισμός κομμάτων ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα των Φιλελευθέρων [Σοφ. Βενιζέλος], Ε.Π.Ε.Κ. [Ν. Πλαστήρας], Σ.Κ.- Ε.Λ.Δ. [Αλ. Σβώλος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 544.834 (34,23%) έδρες 51/300