Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 6.595 (0,12%) έδρες 0/300

 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Ε.Κ.Κ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1970 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 1.593 (0,03%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 11.895 (0,23%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.10.1981 ως συνιστώσα Ε.Κ.Κ.Ε. – Μ-Λ Κ.Κ.Ε.
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 17.789 (0,30%) έδρες 0/24
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 6.951 (0,11%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 2.760 (0,04%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 1.350 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 16.06.1999 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 09.04.2000 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (ΜΕ.Ρ.Α.)
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (ΜΕ.Ρ.Α.)
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Ε.Κ.Κ.Ε.- Μ-Λ Κ.Κ.Ε.] Εκλογική σύμπραξη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 4.700 (0,08%) έδρες 0/300

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 9.728 (0,99%) έδρες 2/284

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Τροτσκιστές) [Ε.Δ.Ε. – Τροτσκιστές] ΊΔΡΥΣΗ: 1977 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 1.032 (0,03%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 1.646 (0,03%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 6.342 (0,11%) έδρες 0/24
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 3.685 (0,06%) έδρες 0/300

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑ: Α. Σιδέρης, Γ. Γεωργιάδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ [Ε.Α.Μ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 1.490 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 1.321 (0,02%) έδρες 0/300