Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (Τροτσκιστές) [Ε.Ε.Κ. – Τροτσκιστές] ΊΔΡΥΣΗ: 1985 ΗΓΕΣΙΑ: Σαβ. Μιχαήλ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 1.063 (0,02%) έδρες 0/300 Σαβ. Μιχαήλ
ΕΥΡ 16.06.1999 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 09.04.2000 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 6.048 (0,12%) έδρες 0/22 Σαβ. Μιχαήλ
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 4.536 (0,07%) έδρες 0/300 Σαβ. Μιχαήλ
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 6.098 (0,10%) έδρες 0/300 Σαβ. Μιχαήλ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Πατρών) ΊΔΡΥΣΗ: 1910/11 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αριστ. Δημητράτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Λ.

 

ΕΡΓΑΤΟΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Ηλ. Μέμτσιας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 170 (0,00%) έδρες 0/300 Ηλ. Μέμτσιας

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 97 (0,01%) έδρες 0/250

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ [Ε.Ε.Σ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 6.170 (0,10%) έδρες 0/24
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα Ε.Ε.Σ. – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ [Ε.Ε.Σ. – Ουρ. Τόξο] Εκλογική σύμπραξη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 4.530 (0,09%) έδρες 0/22