Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ [ΚΟΙΝΩΝΙΑ] ΗΓΕΣΙΑ: Εμμ. Βολουδάκης, Μιχ. Ηλιάδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 7.964 (0,16%) έδρες 0/22 Εμμ. Βολουδάκης
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 10.682 (0,16%) έδρες 0/300 Εμμ. Βολουδάκης
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 28.514 (0,45%) έδρες 0/300 Μιχ. Ηλιάδης
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 17.770 (0,29%) έδρες 0/300 Μιχ. Ηλιάδης

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Γκίκας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την Ελλάδα στην Ευρώπη [ΚΟΙ.ΣΥ.] ΊΔΡΥΣΗ: 14.03.2012 ΗΓΕΣΙΑ: Λούκα Κατσέλη, Χάρης Καστανίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 60.597 (0,96%) έδρες 0/300 Λ. Κατσέλη

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 13 (0,00%) έδρες 0/354

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΊΔΡΥΣΗ: 2011 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Φλωρίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.08.1910 έδρες 2/363 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 28.11.1910 έδρες 7/362 Αλ. Παπαναστασίου