Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Μελάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 3.089 (0,18%) έδρες 0/250 Γ. Μελάς

 

ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ [ΑΝΘ.ΕΙ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 71 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 18 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 764 (0,01%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 255 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 2 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 1.201 (0,02%) έδρες 0/25

 

ΚΟΜΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ [Κ.Α.Φ.] ΗΓΕΣΙΑ: Νεοκ. Γρηγοριάδης, Στ. Χατζήμπεης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (Ε.Δ.Α.)

 

ΚΟΜΜΑ ΑΡΧΩΝ Ι. ΜΕΤΑΞΑ (Ν. Αρκαδίας) ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Μανιαδάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 3.963 (0,12%) έδρες 0/300 Κων. Μανιαδάκης

 

ΚΟΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αχ. Αντωνόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 1.114 (0,10%) έδρες 0/354 Αχ. Αντωνόπουλος

 

ΚΟΜΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Π. Μάκαρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 157 (0,01%) έδρες 0/250 Π. Μάκαρης

 

ΚΟΜΜΑ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ (περιοχή Φθιωτικοφωκίδος) Ηγεσία: Π. Λυκίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΚΟΜΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Σοφ. Βενιζέλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.