Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Βούλγαρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Οκτ 1856 ως συνιστώσα ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ
ΕΘΝ 14-17.05.1865 έδρες [40]/427 Δ. Βούλγαρης
ΕΘΝ 21.03.1868 έδρες 114/187 Δ. Βούλγαρης
ΕΘΝ 16-19.05.1869 έδρες 30/187 Δ. Βούλγαρης
ΕΘΝ 26.02.1872 έδρες 65/178 Δ. Βούλγαρης
ΕΘΝ 23-26.06.1874 έδρες 94/190 Δ. Βούλγαρης
ΕΘΝ 18-21.07.1875 έδρες 12/190 Δ. Βούλγαρης

 

ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Βούλγαρης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Βούλγαρη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Οκτ 1856 ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙ Δ. Βούλγαρης

 

ΚΟΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΊΔΡΥΣΗ: 1950 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 180.185 10,67 έδρες 35/250 Γ. Παπανδρέου (α)
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 35.810 2,10 έδρες 0/258 Γ. Παπανδρέου (α)

 

ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΗΓΕΣΙΑ: Επ. Δεληγεώργης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 14-17.05.1865 έδρες [40]/427 Επ. Δεληγεώργης
ΕΘΝ 21.03.1868 έδρες [70]/187 Επ. Δεληγεώργης
ΕΘΝ 26.02.1872 έδρες [15]/178 Επ. Δεληγεώργης
ΕΘΝ 27-30.01.1873 έδρες 85/190 Επ. Δεληγεώργης
ΕΘΝ 18-21.07.1875 έδρες 30/190 Επ. Δεληγεώργης
ΕΘΝ 07.02.1899 έδρες 20/235 Επ. Δεληγεώργης

 

ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ [ΚΟ.ΔΗ. ΣΟ.] ΊΔΡΥΣΗ: 11.01.1979 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Πεσματζόγλου, Χαρ. Πρωτοπαπάς (από 1989) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ως συνιστώσα ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. – Κ.Α.Ε.
ΕΥΡ 18.10.1981 ως συνιστώσα ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. – Κ.Α.Ε.
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 47.389 (0,80%) έδρες 0/24 Ι. Πεσματζόγλου
ΕΘΝ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΥΡ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 08.04.1990 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 10.10.1993 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΥΡ 12.06.1994 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΘΝ 22.09.1996 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΥΡ 16.06.1999 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΘΝ 09.04.2000 ως συνιστώσα ΣΥΝ

 

ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ – ΚΟΜΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. – Κ.Α.Ε.] Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Πεσματζόγλου, Αλ. Μπαλτατζής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 40.126 (0,71%) έδρες 0/300 Ι. Πεσματζόγλου
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 236.758 (4,17%) έδρες 1/24 Ι. Πεσματζόγλου