Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡ. ΕΝΩΣΙΣ – ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΘΝ 07.11.1926 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΊΔΡΥΣΗ: 1946 ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Φωστερίδης (Τσαούς Αντών) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 8.260 (0,49%) έδρες 0/250 Αντ. Φωστερίδης

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Παπαπολύζος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 15 (0,00%) έδρες 0/354 Δ. Παπαπολύζος

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 1915 ΗΓΕΣΙΑ: Δημ. Γούναρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 95/316 Δημ. Γούναρης
ΕΘΝ 06.12.1915 έδρες 256/316 Δημ. Γούναρης
ΕΘΝ 01.11.1920 έδρες 75/370 Δημ. Γούναρης

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 1946 ΗΓΕΣΙΑ: Θ. Τουρκοβασίλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

 

ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Τσιτούρας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 18.03.1945 ΗΓΕΣΙΑ: Στυλ. Γονατάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ