Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Μεταξάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 01.11.1920 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 151.044 (15,44%) έδρες 51/284 Ι. Μεταξάς
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 53.958 (5,30%) έδρες 1/250 Ι. Μεταξάς
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 22.518 (2,73%) έδρες 2/92 Ι. Μεταξάς
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 18.591 (1,59%) έδρες 3/250 Ι. Μεταξάς
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
ΕΘΝ 09.06.1935 ως συνιστώσα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 50.137 (3,94%) έδρες 7/300 Ι. Μεταξάς

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Β’ Αθηνών) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 16 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Κοτζιάς, Κων. Μανιαδάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΊΔΡΥΣΗ: 1981 ΗΓΕΣΙΑ: Σωτ. Σοφιανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 12.255 (0,18%) έδρες 0/300 Σωτ. Σοφιανόπουλος
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 16.608 (0,26%) έδρες 0/25 Σωτ. Σοφιανόπουλος
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 6.272 (0,09%) έδρες 0/300 Σωτ. Σοφιανόπουλος

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση, Κυνήγι, Ψάρεμα, Παράδοση) [Κ.Ε.Κ.] ΊΔΡΥΣΗ: 06.03.1990 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Τσαγκανέλιας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 5.060 0,08 έδρες 0/300 Γ. Τσαγκανέλιας
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 3.614 0,05 έδρες 0/300 Γ. Τσαγκανέλιας
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 41.154 0,63 έδρες 0/25 Γ. Τσαγκανέλιας
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 17.419 0,26 έδρες 0/300 Γ. Τσαγκανέλιας
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 64.194 1,00 έδρες 0/25 Γ. Τσαγκανέλιας
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 64.782 1,26 έδρες 0/22 Γ. Τσαγκανέλιας

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ [Κ.Ε.ΜΕ.] ΗΓΕΣΙΑ: Π. Μανωλόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 50.532 (0,89%) έδρες 0/24 Π. Μανωλόπουλος

 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ [Κ.Ε.Φ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Ε. Καλογιάννης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.