Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ: Ι. Μπερνίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 9.132 (0,54%) έδρες 0/250

 

Στις εκλογές της 05.03.1950 το ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ σε άλλες περιφέρειες κατέρχεται αυτόνομο και σε άλλες συνεργαζόμενο με το ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ
ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Μπερνίτσας, Γ. Βαρβούτης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 2.191 (0,13%) έδρες 0/250

 

ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 247 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 169 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Ζαΐμης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.02.1899 έδρες 35/235 Αλ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 17.11.1902 έδρες 19/234 Αλ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 20.02.1905 έδρες 13/235 Αλ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 26.03.1906 έδρες 8/177 Αλ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 3/181 Αλ. Ζαΐμης

 

ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ ΗΓΕΣΙΑ: Θρ. Ζαΐμης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16-19.05.1869 έδρες 100/187 Θρ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 26.02.1872 έδρες [15]/178 Θρ. Ζαΐμης
ΕΘΝ 18-21.07.1875 έδρες 25/190 Θρ. Ζαΐμης

 

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Κριεζής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Σεπ 1850 ως συνιστώσα ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ
ΕΘΝ Σεπ 1853 ως συνιστώσα ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ

 

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Κριεζής ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Κριεζή, άλλοι Εκλογική δραστηριότητα:

ΕΘΝ Σεπ 1850 έδρες 100/131 Αντ. Κριεζής
ΕΘΝ Σεπ 1853 ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙ Αντ. Κριεζής

 

ΚΟΜΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΗΓΕΣΙΑ: Αθ. Μιαούλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Αύγ 1859 ως συνιστώσα ΚΟΜMΑΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ
ΕΘΝ Δεκ 1860 – Μαρ 1861 ως συνιστώσα ΚΟΜMΑΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ