Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Αθ. Μιαούλης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Μιαούλη, άλλοι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Αύγ 1859 έδρες 120/139 Αθ. Μιαούλης
ΕΘΝ Δεκ 1860 – Μαρ 1861 ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙ Αθ. Μιαούλης

 

ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ [Κ.ΝΦ.] ΊΔΡΥΣΗ: 06.09.1977 ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Μητσοτάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 55.494 (1,08%) έδρες 2/300 Κων. Μητσοτάκης

 

ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Κυρ. Τοψόγλου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 6.224 (0,12%) έδρες 0/22 Κυρ. Τοψόγλου

 

ΚΟΜΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (Ν. Ιωαννίνων) ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Μπότσαρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΊΔΡΥΣΗ: 14.01.2012 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Παναγόπουλος (Διοικ. Επιτροπή) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 32.519 (0,51%) έδρες 0/300 Ι. Παναγόπουλος
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 14.170 (0,23%) έδρες 0/300 Ι. Παναγόπουλος

 

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ [Κ.Π.] ΊΔΡΥΣΗ: 03.02.1955 ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Μαρκεζίνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 74.545 (2,22%) έδρες 0/300 Σπ. Μαρκεζίνης
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα Π.Α.Δ.Ε.
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π.
ΕΘΝ 03.11.1963 ψήφοι 173.981 (3,73%) έδρες 2/300 Σπ. Μαρκεζίνης
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα Ε.Ρ.Ε. – Κ.Π.
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 95.799 (1,69%) έδρες 0/300 Σπ. Μαρκεζίνης
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 110.714 (1,95%) έδρες 1/24 Σπ. Μαρκεζίνης
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 10.152 (0,17%) έδρες 0/24 Σπ. Μαρκεζίνης

 

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 21.03.1924 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Καφαντάρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΊΔΡΥΣΗ: 15.12.1949 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Πλαστήρας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Κ.
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Κ.