Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Ανδρ. Μιχαλακόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 

ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Βαμβέτσος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Λ.

 

ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ (Καλαμάτα)Φίλοι του Θ. Δηλιγιάννη ΊΔΡΥΣΗ: 06.04.1890 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ (Κέρκυρα) ΊΔΡΥΣΗ: 1858 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΕΙΜΑΝΙΩΝ (Ναύπλιο)Φίλοι του Θ. Δηλιγιάννη ΊΔΡΥΣΗ: 19.06.1890 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Φαρμακίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ (Κέρκυρα) ΊΔΡΥΣΗ: 1862 ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Λομβάρδος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ (Ιόνια νησιά)ΊΔΡΥΣΗ: 1848ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ [Κ.Φ.] ΊΔΡΥΣΗ: 22.08.1910 ΗΓΕΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλος, Θεμ. Σοφούλης (από 24.03.1924, από 1936), Σοφ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου (α). ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 28.11.1910 έδρες 307/362 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 146/181 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 185/316 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 01.11.1920 έδρες 110/370 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 250/397 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 477.502 (46,94%) έδρες 178/250 Ελ. Βενιζέλος
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 450.624 (54,58%) έδρες 64/92 Ελ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 391.521 (33,42%) έδρες 98/250 Ελ. Βενιζέλος
ΓΕΡ 26.09.1932 έδρες 16/30 Ελ. Βενιζέλος
1933 – εντάσσεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 474.651 (37,26%) έδρες 126/300 Θεμ. Σοφούλης
ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 159.525 (14,39%) έδρες 48/354 Θεμ. Σοφούλης
ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 291.083 (17,23%) έδρες 56/250 Σοφ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 325.390 (19,04%) έδρες 57/258 Σοφ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 11.05.1958 ψήφοι 795.445 (20,67%) έδρες 36/300 Γ. Παπανδρέου (α)
29.10.1960 – εντάσσεται σε Κ.Ε.Α.
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ