Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 19 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ [ΚΟ.ΦΙ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1980 ΗΓΕΣΙΑ: Νικ. Βενιζέλος, Εμμ. Καλλιγιάννης (από 1996) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 20.645 (0,36%) έδρες 0/300 Νικ. Βενιζέλος
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 59.615 (1,05%) έδρες 0/24 Νικ. Βενιζέλος
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 20.908 (0,35%) έδρες 0/24 Νικ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 10.551 (0,17%) έδρες 0/300 Νικ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 8.983 (0,14%) έδρες 0/300 Νικ. Βενιζέλος
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 26.040 (0,40%) έδρες 0/24 Νικ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 5.101 (0,08%) έδρες 0/300 Νικ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 2.658 (0,04%) έδρες 0/300 Εμμ. Καλλιγιάννης
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 3.079 (0,04%) έδρες 0/300 Εμμ. Καλλιγιάννης
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 6.485 (0,13%) έδρες 0/22 Εμμ. Καλλιγιάννης
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 3.618 (0,06%) έδρες 0/300 Εμμ. Καλλιγιάννης
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 623 (0,01%) έδρες 0/300 Εμμ. Καλλιγιάννης

 

ΚΟΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Σ. Ασημάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 62 (0,00%) έδρες 0/250

 

ΚΟΜΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Μ. Σολδάτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΊΔΡΥΣΗ: 2000 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 5.383 0,08 έδρες 0/300

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΊΔΡΥΣΗ: 1920 ΗΓΕΣΙΑ: Ευάγγ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ” [ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “ΜΑΧΗΤΗΣ” [ΜΑΧΗΤΗΣ]ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 321 (0,01%) έδρες 0/300