Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ [Κ.Ο.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1980 ΗΓΕΣΙΑ: Ρ. Ρινάλντι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
2010 – εντάσσεται στο ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ (Αρχειομαρξιστές) ΊΔΡΥΣΗ: 1923 ΗΓΕΣΙΑ: Φρ. Τζουλάτι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ [Κ.Α.Κ.Ε.] ΗΓΕΣΙΑ: Χ. Αλεξόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1933 ψήφοι 52.958 (4,64%) έδρες 0/300 Χ. Αλεξόπουλος
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 1.148 (0,09%) έδρες 0/300 Χ. Αλεξόπουλος

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Γιαννόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 296 (0,02%) έδρες 0/300 Αντ. Γιαννόπουλος

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Κ.Κ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 03.12.1924 ΗΓΕΣΙΑ: Σερ. Μάξιμος, Ν. Ζαχαριάδης (από 1929 & από 29.03.1945), Ν. Πλουμπίδης (από 1936), Γ. Σιάντος (από 1941), Κων. Κολιγιάννης (από 1956), Χαρ. Φλωράκης (από 20.12. 1972), Γρ. Φαράκος (από 1989), Αλ. Παπαρήγα (από 20.02.1991) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.06.1935 ως συνιστώσα Κ.Κ.Ε. & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ
1945 – συνιστώσα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 17.11.1974 ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 480.272 (9,36%) έδρες 11/300 Χαρ. Φλωράκης
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 620.302 (10,94%) έδρες 13/300 Χαρ. Φλωράκης
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 719.927 (12,68%) έδρες 3/24 Χαρ. Φλωράκης
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 693.304 (11,64%) έδρες 3/24 Χαρ. Φλωράκης
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 629.525 (9,89%) έδρες 12/300 Χαρ. Φλωράκης
ΕΘΝ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΥΡ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 08.04.1990 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 313.001 (4,54%) έδρες 9/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 407.693 (6,29%) έδρες 2/25 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 380.167 (5,61%) έδρες 11/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 557.365 (8,67%) έδρες 3/25 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 379.454 (5,52%) έδρες 11/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 436.573 (5,90%) έδρες 12/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 577.777 (9,48%) έδρες 3/24 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 583.768 (8,15%) έδρες 22/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 428.283 (8,35%) έδρες 2/22 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 517.154 (7,54%) έδρες 21/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 536.105 (8,48%) έδρες 26/300 Αλ. Παπαρήγα
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 277.227 (4,50%) έδρες 12/300 Αλ. Παπαρήγα