Κόμματα, προφίλ κομματων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Ανεξάρτητοι Συνδυασμοί & Μεμονωμένοι Υποψήφιοι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Σεπ 1850 έδρες 21/131
ΕΘΝ Αύγ 1859 έδρες 8/139
ΕΘΝ 14-17.05.1865 έδρες 11/427
ΕΘΝ 21.03.1868 έδρες 3/187
ΕΘΝ 16-19.05.1869 έδρες 7/187
ΕΘΝ 26.02.1872 έδρες 23/178
ΕΘΝ 27-30.01.1873 έδρες 10/190
ΕΘΝ 23-26.06.1874 έδρες 6/190
ΕΘΝ 18-21.07.1875 έδρες 18/190
ΕΘΝ 23.09.1879 έδρες 23/208
ΕΘΝ 20.12.1881 έδρες 12/244
ΕΘΝ 07.04.1885 έδρες 20/245
ΕΘΝ 04.01.1887 έδρες 35/150
ΕΘΝ 14.10.1890 έδρες 6/150
ΕΘΝ 03.05.1892 έδρες 25/207
ΕΘΝ 16.04.1895 έδρες 33/207
ΕΘΝ 07.02.1899 έδρες 35/235
ΕΘΝ 20.02.1905 έδρες 2/235
ΕΘΝ 26.03.1906 έδρες 14/177
ΕΘΝ 28.11.1910 έδρες 20/362
ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 3/181
ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 2/316
ΕΘΝ 01.11.1920 έδρες 70/370
ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 9/397
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 138.157(14,12%) έδρες 22/284
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 1.414 (0,14%) έδρες 0/250
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 165 (0,02%) έδρες 0/92
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 8.110 (0,70%) έδρες 2/250
ΕΘΝ 05.03.1933 ψήφοι 9.532 (0,84%) έδρες 0/248
ΕΘΝ 09.06.1935 ψήφοι 70.887 (6,89%) έδρες 6/300
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 720 (0,06%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.
ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 14.869 (1,34%) έδρες 2/354
ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 9.721 (0,58%) έδρες 0/250
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 965 (0,06%) έδρες 0/258
ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 56.070 (3,52%) έδρες 2/300
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 14.030 (0,42%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα Π.Α.Δ.Ε.
ΕΘΝ 11.05.1958 ψήφοι 6.408 (0,19%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 29.10.1961 ψήφοι 41.325 (0,90%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 03.11.1963 ψήφοι 24.455 (0,52%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 16.02.1964 ψήφοι 9.951 (0,23%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 20.232 (0,41%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 22.348 (0,44%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 10.030 (0,18%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 21.256 (0,35%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 1.613 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 10.684 (0,16%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 802 (0,01%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 887 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 25.696 (0,40%) έδρες 0/25
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 1.123 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 49.189 (0,76%) έδρες 0/25
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 923 (0,01%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 892 (0,01%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 627 (0,01%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 277 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 3.008 (0,06%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 385 (0,01%) έδρες 0/300