Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ [Κ.Κ.Ε. & Συμπράττοντες] Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Διοικ. Επιτροπή ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κ.Κ.Ε., άλλοι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.06.1935 ψήφοι 98.699 (9,59%) έδρες 0/300 Διοικ. Επιτροπή

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ [Κ.Κ.Ε.εσ.] ΊΔΡΥΣΗ: Φεβρουάριος 1968 ΗΓΕΣΙΑ: Χαρ. Δρακόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ως συνιστώσα ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΘΝ 20.11.1977 ως συνιστώσα ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 76.404 1,35 έδρες 0/300 Χαρ. Δρακόπουλος
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 292.400 5,15 έδρες 1/24 Χαρ. Δρακόπουλος
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 203.813 3,42 έδρες 1/24 Χαρ. Δρακόπουλος
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 117.135 1,84 έδρες 1/300 Χαρ. Δρακόπουλος

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ [Κ.Κ.Ε.εσ. – Α.Α.] ΊΔΡΥΣΗ: 1987 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Μπανιάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 18.114 (0,28%) έδρες 0/300 Ι. Μπανιάς
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 40.888 (0,62%) έδρες 0/24 Ι. Μπανιάς
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 8.827 (0,13%) έδρες 0/300 Ι. Μπανιάς

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) [Κ.Κ.Ε. (μ-λ)] ΊΔΡΥΣΗ: Νοέμβριος 1976 ΗΓΕΣΙΑ: Γρ. Κωνσταντόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 3.348 (0,05%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 3.234 (0,05%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 2.590 (0,04%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 7.301 (0,11%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 10.754 (0,15%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 17.538 (0,24%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 10.213 (0,15%) έδρες 0/300 Γ. Κωνσταντόπουλος
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα Κ.Κ.Ε. (μ-λ) – Μ-Λ Κ.Κ.Ε.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα Κ.Κ.Ε. (μ-λ) – Μ-Λ Κ.Κ.Ε.