Κόμματα, προφίλ κομματων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικο-λενινιστικο) – ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Κ.Κ.Ε. (μ-λ) – Μ-Λ Κ.Κ.Ε.] Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Ισαάκ Ιορδανίδης, Γρ. Κωνσταντόπουλος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κ.Κ.Ε. (μ-λ), Μ-Λ Κ.Κ.Ε. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 16.010 (0,25%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 7.592 (0,12%) έδρες 0/300

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΝ – ΚΑΠΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Αθ. Λάλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 84 0,00 έδρες 0/300 Αθ. Λάλος

 

ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ [Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.] (Πολιτικό Κόμμα “ΛΕΥΚΟ”) ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Ντάλιος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 4.427 (0,07%) έδρες 0/300 Κ. Ντάλιος
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 3.758 (0,06%) έδρες 0/300 Κ. Ντάλιος
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 7.237 (0,10%) έδρες 0/300 Κ. Ντάλιος
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 18.648 (0,29%) έδρες 0/25 Κ. Ντάλιος
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 14.266 (0,22%) έδρες 0/25 Κ. Ντάλιος
ΕΘΝ 09.04.2000 συνεργάζεται με ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΘΝ 07.03.2004 συνεργάζεται με Ν.Δ.
ΕΘΝ 16.09.2007 συνεργάζεται με ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 10.572 (0,21%) έδρες 0/22 Κ. Ντάλιος

 

ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΊΔΡΥΣΗ: 1990 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ [Λ.Δ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1977 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 8.839 (0,17%) έδρες 0/300

 

ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΛΑΪΚΟΙ (οπαδοί αλλαγής) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.08.1910 έδρες 45/362

 

ΛΑΪΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παμπούκας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΛΑΪΚΟΝ ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: Νοέμβριος 1950 ΗΓΕΣΙΑ: Παν. Κανελλόπουλος, Στέφ. Στεφανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.