Κόμματα, προφίλ κομματων

ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Στέφ. Στεφανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 29.375 (0,88%) έδρες 0/300 Στέφ. Στεφανόπουλος
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
29.10.1960 – συνιστώσα Κ.Ε.Α.
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (1881) ΊΔΡΥΣΗ: 1881 ΗΓΕΣΙΑ: Αριστ. Οικονόμου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 17.10.1920 ΗΓΕΣΙΑ: Δημ. Γούναρης, Παν. Τσαλδάρης (17.03.1924), Κων. Τσαλδάρης (1936), Παν. Κανελλόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 01.11.1920 έδρες 75/370 Δημ. Γούναρης
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 194.243 (19,85%) έδρες 60/284 Παν. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 243.543 (23,94%) έδρες 19/250 Παν. Τσαλδάρης
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 157.304 (19,05%) έδρες 10/92 Παν. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 395.974 (33,80%) έδρες 95/250 Παν. Τσαλδάρης
ΓΕΡ 26.09.1932 έδρες 13/30 Παν. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
ΕΘΝ 09.06.1935 ως συνιστώσα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 281.597 (22,10%) έδρες 72/300 Παν. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 317.512 (18,80%) έδρες 62/250 Κων. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 113.876 (6,66%) έδρες 2/258 Κων. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 16.767 (1,05%) έδρες 0/300 Κων. Τσαλδάρης
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

ΛΑΪΚΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1950 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Παπαδόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ [ΛΑ.Ο.Σ.] ΊΔΡΥΣΗ: 14.09.2000 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Καρατζαφέρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 162.103 (2,19%) έδρες 0/300 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 251.065 (4,12%) έδρες 1/24 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 271.761 (3,80%) έδρες 10/300 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 366.615 (7,15%) έδρες 2/22 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 386.152 (5,63%) έδρες 15/300 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 182.925 (2,89%) έδρες 0/300 Γ. Καρατζαφέρης
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 97.099 (1,57%) έδρες 0/300 Γ. Καρατζαφέρης