Κόμματα, προφίλ κομματων

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΗ ΓΕΣΙΑ: Δ. Ράλλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 14.10.1890 έδρες 11/150 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 03.05.1892 έδρες 7/207 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 16.04.1895 έδρες 16/207 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 17.11.1905 έδρες 11/235 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 26.03.1906 έδρες 30/177 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 6/181 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 6/316 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 06.12.1915 έδρες 18/316 Δ. Ράλλης
ΕΘΝ 01.11.1920 έδρες 25/370 Δ. Ράλλης

 

ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 12.376 (0,19%) έδρες 0/24

 

ΝΕΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Μπότσαρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 16.02.1947 ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Μαρκεζίνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 42.157 (2,50%) έδρες 1/250 Σπ. Μαρκεζίνης

 

ΝΕΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Χαρ. Τρικούπης, Γ. Θεοτόκης (από 1899) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.02.1872 έδρες 10/178 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 18-21.07.1875 έδρες 25/190 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 20.12.1881 έδρες 125/244 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 07.04.1885 έδρες 50/245 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 04.01.1887 έδρες 90/150 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 14.10.1890 έδρες 43/150 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 03.05.1892 έδρες 160/207 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 16.04.1895 έδρες 18/207 Χαρ. Τρικούπης
ΕΘΝ 07.02.1899 έδρες 110/235 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 17.11.1902 έδρες 102/234 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 20.02.1905 έδρες 78/235 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 26.03.1906 έδρες 110/177 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 11.03.1912 έδρες 10/181 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 12/316 Γ. Θεοτόκης
ΕΘΝ 06.12.1915 έδρες 21/316 Γ. Θεοτόκης