Κόμματα, προφίλ κομματων

ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [ΞΕΚΙΝΗΜΑ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

Ο ΛΑΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Ευθ. Δρούλιας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΟΘΩΝΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 14-17.05.1865 έδρες 35/427

 

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [ΠΡΑΣΙΝΟΙ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 5 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 42 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 6 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΊΔΡΥΣΗ: 29.04.1999 ΗΓΕΣΙΑ: Στέφ. Μάνος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 103.962 (1,62%) έδρες 0/25 Στέφ. Μάνος
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 2.091 (0,03%) έδρες 0/300 Στέφ. Μάνος

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 9.233 (0,14%) έδρες 0/25

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ [ΟΙ.ΚΙ.Π.ΑΝ.] ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Παπανικόλας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 7.941 (0,12%) έδρες 0/300 Κ. Παπανικόλας
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 27.540 (0,42%) έδρες 0/24 Κ. Παπανικόλας

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΕΙΡΗΝΙΣΤΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 3.360 (0,05%) έδρες 0/300