Κόμματα, προφίλ κομματων

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 72.369 (1,11%) έδρες 0/24
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 39.130 (0,58%) έδρες 1/300
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 50.868 (0,77%) έδρες 1/300
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 5.715 (0,08%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 3.321 (0,05%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 277 (0,00%) έδρες 0/24
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΜΕ.Ρ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (ΜΕ.Ρ.Α.)
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (ΜΕ.Ρ.Α.)

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (Σχίζας) ΗΓΕΣΙΑ: Σχίζας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 832 (0,01%) έδρες 0/25 Σχίζας

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (Χατζόπουλος) ΗΓΕΣΙΑ: Χατζόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 14.335 (0,22%) έδρες 0/25 Χατζόπουλος

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΊΔΡΥΣΗ: Δεκέμβριος 2002 ΗΓΕΣΙΑ: Εκτελεστική Γραμματεία ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 40.696 (0,67%) έδρες 0/24 Μιχ. Τρεμόπουλος
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 75.477 (1,05%) έδρες 0/300 Ν. Χρυσόγελος
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 178.964 (3,49%) έδρες 1/22 Μιχ. Τρεμόπουλος
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 173.449 (2,53%) έδρες 0/300 Ν. Χρυσόγελος
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 185.485 (2,93%) έδρες 0/300 Ι. Κοντούλη
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 54.408 (0,88%) έδρες 0/300 Ι. Κοντούλη

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Παπανικόλας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 10.147 (0,15%) έδρες 0/300 Κ. Παπανικόλας
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 5.787 (0,09%) έδρες 0/300 Κ. Παπανικόλας
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 5.723 (0,08%) έδρες 0/300 Κ. Παπανικόλας
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 4.113 (0,06%) έδρες 0/300 Κ. Παπανικόλας
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 33.236 (0,65%) έδρες 0/22 Κ. Παπανικόλας

 

ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΊΔΡΥΣΗ: Αύγουστος 2007 ΗΓΕΣΙΑ: Αν. Πανταζίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.