Κόμματα, προφίλ κομματων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ [Ο.Α.Κ.Κ.Ε.- Ουρ. Τόξο] Εκλογική σύμπραξη ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Ο.Α.Κ.Κ.Ε., Ουράνιο Τόξο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 3.485 (0,05%) έδρες 0/300

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” [Ο.Κ.Δ.Ε. “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 3.485 (0,05%) έδρες 0/300

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ [Ο.Μ.Λ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1964 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Χοντζέας, Ι. Ιορδανίδης, Πολ. Δανιηλίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ (Виножито, Vinožito) ΊΔΡΥΣΗ: 1996 ΗΓΕΣΙΑ: Βοσκόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 22.09.1996 ως συνιστώσα Ο.Α.Κ.Κ.Ε. – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 4.951 (0,08%) έδρες 0/25
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα Ε.Ε.Σ. – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

 

ΟΧΙ Συνασπισμός κομμάτων ΗΓΕΣΙΑ: Στ. Παπαθεμελής, Δημ. Καζάκης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Δημοκρατική Αναγέννηση [Στ. Παπαθεμελής], Ε.Π.Α.Μ. [Δημ. Καζάκης] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 58.42 (0,92%) έδρες 0/300 Στ. Παπαθεμελής

 

Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. ΗΓΕΣΙΑ: Θ. Κυρωγιάννης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΓΕΣΙΑ: Αθ. Δασκαλόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 3 (0,00%) έδρες 0/300 Αθ. Δασκαλόπουλος