Κόμματα, προφίλ κομματων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ [ΠΑ.ΔΗ.Κ.Ε.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 4 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ [ΠΑ.Μ.ΜΕ.] ΙΔΡΥΣΗ: 2009 ΗΓΕΣΙΑ: Στ. Παπαθεμελής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 65.177 (1,27%) έδρες 0/22 Στ. Παπαθεμελής

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [ΠΑ.Ο.ΔΗ.Κ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 41 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [ΠΑ.ΣΟ.Κ.] ΙΔΡΥΣΗ: 03.09.1974 ΗΓΕΣΙΑ: Ανδρ. Παπανδρέου, Κων. Σημίτης (από 30.06.1996), Γ. Παπανδρέου (β) (από 08.02.2004), Ευάγγ. Βενιζέλος (από 18.02.2012) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 666.413 (13,58%) έδρες 15/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 1.300.025 (25,34%) έδρες 93/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 2.726.309 (48,07%) έδρες 172/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 2.287.530 (40,29%) έδρες 10/24 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 2.476.491 (41,58%) έδρες 10/24 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 2.916.735 (45,82%) έδρες 161/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 2.553.086 (39,15%) έδρες 125/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 2.352.271 (35,94%) έδρες 9/24 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 2.723.739 (40,67%) έδρες 128/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 2.543.042 (38,61%) έδρες 123/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 3.235.017 (46,88%) έδρες 170/300 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 2.438.571 (37,60%) έδρες 10/25 Ανδρ. Παπανδρέου
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 2.813.245 (41,49%) έδρες 162/300 Κων. Σημίτης
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 2.115.844 (32,91%) έδρες 9/25 Κων. Σημίτης
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 3.007.596 (43,79%) έδρες 158/300 Κων. Σημίτης
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 3.002.531 (40,55%) έδρες 117/300 Γ. Παπανδρέου (β)
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 2.073.892 (34,01%) έδρες 8/24 Γ. Παπανδρέου (β)
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 2.727.702 (38,10%) έδρες 102/300 Γ. Παπανδρέου (β)
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 1.878.859 (36,64%) έδρες 8/22 Γ. Παπανδρέου (β)
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 3.012.542 (43,92%) έδρες 160/300 Γ. Παπανδρέου (β)
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 833.452 (13,18%) Έδρες 41/300 Ευάγγ. Βενιζέλος
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 756.024 (12,26%) Έδρες 33/300 Ευάγγ. Βενιζέλος

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Σακελλαρίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ: Αύγουστος 1916 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.