Κόμματα, προφίλ κομματων

ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣυνασπισμός κομμάτων ΙΔΡΥΣΗ: 1950 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μπαλτατζής, Αλ. Μυλωνάς ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Αγροτικόν Εθνικόν Προοδευτικόν Κόμμα [Αλ. Μυλωνάς], Συναγερμός Αγροτών και Εργαζομένων [Αλ. Μπαλτατζής] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 44.308 (2,62%) έδρες 3/250 Αλ. Μπαλτατζής,

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 177 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑ: Ηρ. Μπάτζιος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ [ΠΑΤΡΙ.Σ.] ΙΔΡΥΣΗ: 2004 ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Ζαφειρόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 10.618 (0,17%) έδρες 0/24 Δ. Ζαφειρόπουλος

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [ΠΑ.ΝΑ.Κ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 762 (0,01%) έδρες 0/22

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ [ΠΑ.Μ.] ΙΔΡΥΣΗ: 2009 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 63 (0,10%) έδρες 0/300

 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1869 ΗΓΕΣΙΑ: Χαρ. Τρικούπης, Κων. Λομβάρδος, Ευθ. Κεχαγιάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ (ν. Ξάνθης) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 9.030 (0,14%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 11.730 (0,18%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 16.434 (0,25%) έδρες 1/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 12.434 (0,18%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 9.030 (0,14%) έδρες 0/300