Κόμματα, προφίλ κομματων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [Π.Α.Α.] ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Κολίτσης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 12 (0,00%) έδρες 0/300 Ν. Κολίτσης
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 3 (0,00%) έδρες 0/300 Ν. Κολίτσης
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 8 (0,00%) έδρες 0/300 Ν. Κολίτσης
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 1 (0,00%) έδρες 0/300 Ν. Κολίτσης

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ [Π.Α.Π.] Συνασπισμός κομμάτων ΙΔΡΥΣΗ: 1950 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Ελληνικής Αναγεννήσεως [Κων. Μανιαδάκης], Κόμμα Εθνικοφρόνων [Θ. Τουρκοβασίλης], ανεξάρτητοι πολιτευτές με επικεφαλής των Κων. Κοτζιά ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 137.618 (8,15%) έδρες 16/250

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ [ΠΟΛ.ΑΝ.]ΙΔΡΥΣΗ: 30.06.1993 ΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Σαμαράς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 336.460 (4,88%) έδρες 10/300 Αντ. Σαμαράς
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 562.217 (8,67%) έδρες 2/25 Αντ. Σαμαράς
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 199.463 (2,94%) έδρες 0/300 Αντ. Σαμαράς
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 146.512 (2,28%) έδρες 0/25 Αντ. Σαμαράς

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Πωπ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 17.014 (0,26%) έδρες 0/25

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΣ “ΕΜΠΡΟΣ” ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Σφαέλλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΜΜΑ “ΒΕΡΓΙΝΑ 1990” [ΒΕΡΓΙΝΑ] ΙΔΡΥΣΗ: 1990 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 33 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΔΡΥΣΗ: 1895 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.