Κόμματα, προφίλ κομματων

ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) ΙΔΡΥΣΗ: 1825/26 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ι. Καποδίστριας ΗΓΕΣΙΑ: Ανδρ. Μεταξάς, Θ. Κολοκοτρώνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι-Αύγ 1844 έδρες 55/127 Ανδρ. Μεταξάς

 

ΣΗΜΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 7 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ (Θεσσαλονίκη) ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Πασαλίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.08.1910 έδρες 4/362 Ι. Πασαλίδης
ΕΘΝ 31.05.1915 έδρες 2/316 Ι. Πασαλίδης
ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 1/397 Ι. Πασαλίδης

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 819 (0,07%) έδρες 0/250

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Χατζόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1914 ΗΓΕΣΙΑ: Γρ. Κασιμάτης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΡΥΣΗ: Στρ. Σωμερίτης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Κωνσταντόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977

ως συνιστώσα ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΓΕΣΙΑ: Γ.- Αλ. Μαγκάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ως συνιστώσα ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: Μάρτιος 1946 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.