Κόμματα, προφίλ κομματων

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Μ. Στύλλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ [Σ.Ε.Κ.] ΙΔΡΥΣΗ: 1997 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 16.06.1999 Ψήφοι 8.050 (0,13%) έδρες 0/25
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Σ.Ε.Κ.Ε.] ΙΔΡΥΣΗ: 10.11.1918 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Στρατής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Σ.Κ.Ε.] ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Μπενετάτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ως συνιστώσα Φ.Δ.Ε. – Σ.Κ.Ε.

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.09.1951 Ψήφοι 53 (0,00%) έδρες 0/258

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΔΡΥΣΗ: 1911 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Γιαννιός Εκλογική δραστηριότητα: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.