Κόμματα, προφίλ κομματων

ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ Εκλογική σύμπραξη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 12.661 (1,29%) έδρες 3/284

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Παν. Τσαλδάρης, Γ. Κονδύλης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Λαϊκόν Κόμμα [Παν. Τσαλδάρης], Εθνικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα [Γ. Κονδύλης], Ένωσις Βασιλοφρόνων [Ι. Μεταξάς] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.06.1935 ψήφοι 821.719 (79,84%) έδρες 294/300 Παν. Τσαλδάρης

 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΣΗ: 1950 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μπαλτατζής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 21.009 1,23 έδρες 1/258
ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 10.431 0,66 έδρες 0/300
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ “ΔΡΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ”Εκλογική σύμπραξηΗΓΕΣΙΑ: Αντ. Καρίπογλου, Αθ. Τζήμερος, Γρ. Βαλλιανάτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 98.140 (1,59%) έδρες 0/300 Αθ. Τζήμερος

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ “ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ” Συνασπισμός κομμάτων ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.08.1910 έδρες 210/362