Κόμματα, προφίλ κομματων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ [Σ.Ε.ΕΝ.] ΙΔΡΥΣΗ: 21.11.2011 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Αλικάκος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 38.225 (0,60%) έδρες 0/300 Ν. Αλικάκος

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ” (ν. Κερκύρας, ν. Λέσβου, ν. Χανίων) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 27.462 (1,73%) έδρες 0/300

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ (ν. Κεφαλληνίας) ΗΓΕΣΙΑ: Αριστ. Δημητράτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ [Σ.Α.Κ.Ε.] ΙΔΡΥΣΗ: 1975 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 484 (0,01%) έδρες 0/300

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (α’ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ + ΠΑ.ΣΟ.Κ.)Συνδυασμοί συνεργαζόμενοι με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 10.395 (0,16%) έδρες 1/300

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (β’ – ΠΑ.ΣΟ.Κ. + ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ)Συνδυασμοί συνεργαζόμενοι με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 17.098 (0,26%) έδρες 1/300

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ