Κόμματα, προφίλ κομματων

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Ανδρ. Μιχαλακόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 15.852 (1,56%) έδρες 5/250 Ανδρ. Μιχαλακόπουλος
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 23.171 (2,81%) έδρες 5/92 Ανδρ. Μιχαλακόπουλος
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 11.494 (0,98%) έδρες 2/250 Ανδρ. Μιχαλακόπουλος
1933 – συνιστώσα ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Δ. Ράλλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ [Σ.Κ.Ε.Π.Α.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 07.11.1891 ΗΓΕΣΙΑ: Δ. Ράλλης, Σωτ. Σωτηρόπουλος, Γ. Φιλάρετος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΙ ΗΓΕΣΙΑ: Αθ. Δασκαλόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΡΥΣΗ: 11.04.1955 ΗΓΕΣΙΑ: Σοφ. Βενιζέλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [Φ.Δ.Ε.] ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Διαμαντόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ως συνιστώσα Φ.Δ.Ε. – Σ.Κ.Ε.