Κόμματα, προφίλ κομματων

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Φ.Δ.Ε. – Σ.Κ.Ε.] Εκλογική σύμπραξη ΙΔΡΥΣΗ: 1974 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Διαμαντόπουλος, Δ. Μπενετάτος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση [Ι. Διαμαντόπουλος], Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας [Δ. Μπενετάτος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 975 (0,02%) έδρες 0/300 Ι. Διαμαντόπουλος κ.ά.

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ [Φ.Σ.] ΙΔΡΥΣΗ: 2007 ΗΓΕΣΙΑ: Γρ. Βαλλιανάτος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 7.518 (0,11%) έδρες 0/300 Γρ. Βαλλιανάτος
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 4.348 (0,08%) έδρες 0/22 Γρ. Βαλλιανάτος
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΔΡΑΣΗΣ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα “ΔΡΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ [ΦΙ.ΔΗ.Κ.] ΙΔΡΥΣΗ: 1966 ΗΓΕΣΙΑ: Στέφ. Στεφανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 06.05.1959 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΠΡΟΦΥΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1926 ΗΓΕΣΙΑ: Θεμ. Σοφούλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 13.798 1,41 έδρες 4/250 Θεμ. Σοφούλης

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ν. Ρεθύμνης) ΗΓΕΣΙΑ: Π. Βαρδινογιάννης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 8.812 (0,18%) έδρες 0/300 Π. Βαρδινογιάννης

 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Σταμούλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 8 0,00 έδρες 0/300 Κ. Σταμούλης