Κόμματα, προφίλ κομματων

ΦΩΣ – ΑΛΗΘΕΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΓΕΣΙΑ: Κ. Μελισσουργός ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 988 (0,01%) έδρες 0/300 Κ. Μελισσουργός
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 867 (0,01%) έδρες 0/300 Κ. Μελισσουργός

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Χ.Δ.] ΙΔΡΥΣΗ: 12.05.1953 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Ψαρουδάκης, Εμμ. Μηλιαράκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 419 (0,01%) έδρες 0/300 ν. ΣάμουΝ. Ψαρουδάκης
ΕΘΝ 03.11.1963 ψήφοι 1.267 (0,00%) έδρες 0/300 ν. ΧανίωνΝ. Ψαρουδάκης
ΕΘΝ 20.11.1977 ως συνιστώσα ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 8.638 (0,15%) έδρες 0/300 Ν. Ψαρουδάκης
ΕΥΡ 18.10.1981 ψήφοι 65.293 (1,15%) έδρες 0/24 Ν. Ψαρουδάκης
ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 26.735 (0,45%) έδρες 0/24 Ν. Ψαρουδάκης
ΕΘΝ 02.06.1985 συνεργάζεται με ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 11.367 (0,17%) έδρες 0/300 Ν. Ψαρουδάκης
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 26.970 (0,41%) έδρες 0/300 Ν. Ψαρουδάκης
ΕΘΝ 16.09.2007 υποστηρίζει ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ Συνασπισμός κομμάτων ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Λάζαρης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Εθνικόν Χριστιανικόν Κόμμα Ελλάδος [Γ. Στόκας], Κόμμα Χριστιανορθοδόξου Δυνάμεως Ελλήνων [Μ. Σολδάτος], Χριστιανικόν Εργατικόν Αγροτικόν Κόμμα [Ι. Λάζαρης], Χριστιανικόν Κόμμα Ορθοδόξων Ελλήνων [Σπ. Κοκόρης], Χριστιανικόν Προοδευτικόν Κόμμα [Κ. Λυκιαρδόπουλος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 1.027 (0,06%) έδρες 0/250 Ι. Λάζαρης

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 298 (0,03%) έδρες 0/354

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Συνασπισμός κομμάτων ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Νέον Κοινωνικού Κόμμα [Σπ. Μπότσαρης], Χριστιανικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 429 (0,03%) έδρες 0/250

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Λάζαρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Κοκόρης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ