Κόμματα, προφίλ κομματων

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Λυκιαρδόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950

ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1993 ΗΓΕΣΙΑ: Ευστ. Πατσαντζής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 66 (0,00%) έδρες 0/300 Ευστ. Πατσαντζής
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 305 (0,00%) έδρες 0/300 Ευστ. Πατσαντζής
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 95 (0,00%) έδρες 0/300 Ευστ. Πατσαντζής
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 45 (0,00%) έδρες 0/24 Ευστ. Πατσαντζής