Κυβερνήσεις, απασχοληθέντα άτομα

 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΤΟΜΑ
ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ
 Κυβέρνηση Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  25.01.1833 – 11.10.1833 11 11
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  12.10.1833 – 30.05.1834 6 6
 Κυβέρνηση Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ  31.05.1834 – 19.05.1835 6 6
 Κυβέρνηση Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ  20.05.1835 – 01.02.1837 10 10
 Κυβέρνηση Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ  02.02.1837 – 19.12.1837 11 11
 Κυβέρνηση Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  20.12.1837 – 07.03.1840 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  08.03.1840 – 23.06.1841 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  24.06.1841 – 09.08.1841 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  10.08.1841 – 02.09.1843 9 9
 Κυβέρνηση Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ  03.09.1843 – 11.02.1844 8 8
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  12.02.1844 – 29.03.1844 5 5
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  30.03.1844 – 05.08.1844 4 4
 Κυβέρνηση Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ  06.08.1844 – 04.09.1847 12 12
 Κυβέρνηση Κίτσου ΤΖΑΒΕΛΛΑ  05.09.1847 – 07.03.1848 6 6
 Κυβέρνηση Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  08.03.1848 – 14.10.1848 10 10
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  15.10.1848 – 11.12.1849 13 13
 Κυβέρνηση Αντ. ΚΡΙΕΖΗ  12.12.1849 – 15.05.1854 21 21
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  16.05.1854 – 16.07.1854 6 6
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  17.07.1854 – 21.09.1855 10 10
 Κυβέρνηση Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  22.09.1855 – 12.11.1857 11 11
 Κυβέρνηση Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ  13.11.1857 – 28.05.1859 7 7
 Κυβέρνηση Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ  29.05.1859 – 21.01.1862 13 13
 Κυβέρνηση Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  22.01.1862 – 25.05.1862 5 5
 Κυβέρνηση Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  26.05.1862 – 10.10.1862 9 9
 Κυβέρνηση Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  11.10.1862 – 12.02.1863 17 17
 Προσωρ. κυβέρνηση Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ  13.02.1863 – 26.03.1863 8 8
 Προσωρ. κυβέρνηση Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  27.03.1863 – 28.04.1863 8 8