Κυβερνήσεις, απασχοληθέντα άτομα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΤΟΜΑ
ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ
 Κυβέρνηση Ι. ΜΕΤΑΞΑ  13.04.1936 – 03.08.1936 26 26
 Δικτ. κυβέρνηση Ι. ΜΕΤΑΞΑ  04.08.1936 – 29.01.1941 52 52
 Δικτ. κυβέρνηση Αλ. ΚΟΡΥΖΗ  30.01.1941 – 19.04.1941 25 25
 Κυβέρνηση Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ)  20.04.1941 – 13.04.1944 26 26
 Κατοχ. κυβέρνηση Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ  30.04.1941 – 01.12.1942 17 17
 Κατοχ. κυβέρνηση Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ  02.12.1942 – 06.04.1943 11 11
 Κατοχ. κυβέρνηση Ι. ΡΑΛΛΗ  07.04.1943 – 17.10.1944 13 13
 1η Κυβέρνηση “Π.Ε.Ε.Α.”  10.03.1944 – 17.04.1944 5 5
 Κυβέρνηση Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ)  14.04.1944 – 25.04.1944 4 4
 2η Κυβέρνηση “Π.Ε.Ε.Α.”  18.04.1944 – 02.09.1944 10 10
 Κυβέρνηση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ)  26.04.1944 – 23.05.1944 3 3
 Κυβέρνηση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ)  24.05.1944 – 17.10.1944 24 24
 Κυβέρνηση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]  18.10.1944 – 02.01.1945 25 25
 Κυβέρνηση Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ  03.01.1945 – 07.04.1945 31 31
 Κυβέρνηση Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  08.04.1945 – 10.08.1945 37 37
 Κυβέρνηση Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  11.08.1945 – 16.10.1945 32 32
 Κυβέρνηση Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ  17.10.1945 – 31.10.1945 27 27
 Κυβέρνηση Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  01.11.1945 – 21.11.1945 28 28
 Κυβέρνηση Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ  22.11.1945 – 03.04.1946 49 49
 Κυβέρνηση Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ  04.04.1946 – 17.04.1946 16 16
 Κυβέρνηση Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  18.04.1946 – 01.10.1946 33 33
 Κυβέρνηση Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  02.10.1946 – 23.01.1947 46 46
 Κυβέρνηση Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ  24.01.1947 – 28.08.1947 40 40
 Κυβέρνηση Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  29.08.1947 – 06.09.1947 11 11
 Κυβέρνηση Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ  07.09.1947 – 17.11.1948 35 35
 1η Κυβέρνηση “Δ.Σ.Ε.”  23.12.1947 – 30.01.1949 8 8
 Κυβέρνηση Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ  18.11.1948 – 19.01.1949 32 32
 Κυβέρνηση Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ  20.01.1949 – 13.04.1949 31 31
 2η Κυβέρνηση “Δ.Σ.Ε.”  31.01.1949 – 29.08.1949 17 17
 Κυβέρνηση Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ  14.04.1949 – 29.06.1949 29 29
 Κυβέρνηση Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ  30.06.1949 – 05.01.1950 27 27
 Υπηρεσ. κυβέρνηση Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ  06.01.1950 – 22.03.1950 22 22
 Κυβέρνηση Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  23.03.1950 – 14.04.1950 22 22
 Κυβέρνηση Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ  15.04.1950 – 20.08.1950 25 25
 Κυβέρνηση Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  21.08.1950 – 12.09.1950 26 26
 Κυβέρνηση Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  13.09.1950 – 02.11.1950 31 31