Κυβερνήσεις, απασχοληθέντα άτομα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΤΟΜΑ
ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ
 Κυβέρνηση Κων. ΣΗΜΙΤΗ  22.01.1996 – 24.09.1996 43 2 45
 Κυβέρνηση Κων. ΣΗΜΙΤΗ  25.09.1996 – 12.04.2000 55 4 59
 Κυβέρνηση Κων. ΣΗΜΙΤΗ   13.04.2000 – 09.03.2004 71 8 79
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]   10.03.2004 – 19.09.2007 52 3 55
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]   20.09.2007 – 06.10.2009 53 3 56
 Κυβέρνηση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]   07.10.2009 – 10.11.2011 52 12 64
 Μεταβ. κυβέρνηση Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ   11.11.2011 – 16.05.2012 57 4 51
 Υπηρεσ. κυβέρνηση Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ  17.05.2012 – 20.06.2012 15 2 17
 Κυβέρνηση Αντ. ΣΑΜΑΡΑ  21.06.2012 – ____________ 41 2 43