Κυβερνήσεις, εισαγωγή

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

1. Κυβέρνηση Κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ».
Μία κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη την εποχή του «Εθνικού Διχασμού»: κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 27.09.1916 – 13.06.1917
2. Κατοχικές Κυβερνήσεις.
3 «quisling» κυβερνήσεις διορισμένες από τις γερμανικές αρχές κατοχής:
κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου 30.04.1941 – 01.12.1942
κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου 02.12.1942 – 06.04.1943
κυβέρνηση Ι. Ράλλη 07.04.1943 – 17.10.1944

3. Κυβερνήσεις «Προσωρινής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης» 2 κυβερνήσεις της Π.Ε.Ε.Α., τους τελευταίους μήνες της γερμανικής κατοχής, στην «Ελεύθερη Ελλάδα», περιοχές, που ελέγχονται από δυνάμεις του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ:
κυβέρνηση Ευρ. Μπακιρτζή 10.03.1944 – 17.04.1944
κυβέρνηση Αλέξ. Σβωλου 18.04.1944 – 02.09.1944

4. Κυβερνήσεις του «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας».
2 κυβερνήσεις του Δ.Σ.Ε. κατά την περίοδο του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου:
κυβέρνηση Μάρκου Βαφειάδη 23.12.1947 – 30.01.1949
κυβέρνηση Μήτσου Παρτσαλίδη 31.01.1949 – 29.08.1949

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 205 επίσημων κυβερνήσεων είναι 10 μήνες και 18 μέρες.
Κατά κατηγορία:
1. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 38 βασιλικών κυβερνήσεων με κοινοβουλευτική στήριξη είναι 9 μήνες, 27 μέρες.
2. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 3 οικουμενικών κυβερνήσεων είναι 5 μήνες, 13 μέρες.
3. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 113 πολιτικών κυβερνήσεων είναι 1 χρόνος, 3 μέρες.
4. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 3 προσωρινών κυβερνήσεων είναι 1 μήνας, 13 μέρες.
5. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 11 de facto κυβερνήσεων είναι 3 μήνες, 16 μέρες.
6. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 10 βασιλικών χωρίς κοινοβουλευτική στήριξη κυβερνήσεων είναι 1 χρόνος, 1 μήνας, 11 μέρες.

7. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 9 δικτατορικών κυβερνήσεων είναι 1 χρόνος, 5 μή-νες, 5 μέρες.
8. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 4 εκτός Ελλάδας κυβερνήσεων είναι 11 μήνες, 9 μέρες.
9. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 2 εξωκοινοβουλευτικών κυβερνήσεων είναι 22 μέ-ρες.
10. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 8 υπηρεσιακών κυβερνήσεων είναι 2 μήνες. 6 μέ-ρες.
Τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια [5χρόνια, 9 μήνες, 26 μέρες] είχε η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου (13.12.1967 – 07.10.1973) και τη μικρότερη [1 μέρα] η κυβέρνηση Αν. Χαραλάμπη (16.09.1922)

Ομαδοποιημένα:
χρονική διάρκεια μέχρι 1 μήνα έχουν 26 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 1 μήνα μέχρι 3 μήνες έχουν 46 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 3 μήνες μέχρι 6 μήνες έχουν 42 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο έχουν 34 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 1 χρόνο μέχρι 2 χρόνια έχουν 26 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 2 χρόνια μέχρι 3 χρόνια έχουν 13 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 3 χρόνια μέχρι 4 χρόνια έχουν 12 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 4 χρόνια μέχρι 5 χρόνια έχουν 5 κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια πάνω από 5 χρόνια έχει 1 κυβέρνηση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 8 παράλληλων κυβερνήσεων είναι 8 μήνες και 12 μέρες.
Κατά κατηγορία:

1. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 3 κατοχικών κυβερνήσεων είναι 1 χρόνος, 1 μήνας, 29 μέρες.
2. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 2 κυβερνήσεων “Π.Ε.Ε.Α.” είναι 2 μήνες, 27 μέρες.
3. Ο μέσος κυβερνητικός χρόνος των 2 κυβερνήσεων “Δ.Σ.Ε.” είναι 10 μήνες, 7 μέρες.
Τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια [1 χρόνο, 7 μήνες, 2 μέρες] είχε η κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου (30.04.1941 – 01.12.1942) και τη μικρότερη [1 μήνας, 8 μέρες] η 1η κυβέρνηση “Π.Ε.Ε.Α.” (10.03.1944 – 17.04.1944).

Ομαδοποιημένα:
χρονική διάρκεια από μέχρι 6 μήνες έχουν 3 παράλληλες κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο έχουν 2 παράλληλες κυβερνήσεις
χρονική διάρκεια πάνω από 1 χρόνο έχουν 3 παράλληλες κυβερνήσεις