Κυβερνήσεις, εισαγωγή

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Σε όλες τις κυβερνητικές θέσεις, σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις, απασχολήθηκαν συνολικά 1780 άτομα. Απ’ αυτά, τα 1707 άτομα (1667 άνδρες και 40 γυναίκες) απασχο-λήθηκαν μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις, τα 22 άτομα (άνδρες) απασχολήθηκαν σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις και τα 51 άτομα (άνδρες) μόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Ο μέσος αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν στις 206 κυβερνήσεις είναι 20.
Τα περισσότερα άτομα [101, 95 άνδρες και 6 γυναίκες] απασχολήθηκαν στην κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου (05.06.1985 – 01.07.1989) και τα λιγότερα [3 άνδρες] στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] (26.04.1944 – 23.05.1944) στο εξωτερικό.

Η πρώτη γυναίκα εμφανίζεται σε κυβερνητική θέση στην κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] (29.02.1956 – 04.03.1958). Ήταν η Λίνα Τσαλδάρη που ορκίστηκε ως υπουργός Κοινωνικής Προνοίας.
Από τότε ξαναβρίσκουμε γυναίκες σε κυβερνητικές θέσεις στην πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση του Κων. Καραμανλή [α] (24.07.1974 – 20.11.1974) και σε όλες, σχεδόν, τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Ο μέσος αριθμός γυναικών σε 18 κυβερνήσεις είναι 4. Οι περισσότερες γυναίκες [12] απασχολήθηκαν στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] (07.10.2009 – 10.11.2011) και οι λιγότερες [από 1] σε κυβερνήσεις Κων. Καραμανλή [α] (29.02.1956 – 04.03.1958, 21.11. 1974 – 27.11.1977, 24.07.1974 – 20.11.1974 και 28.11.1977 – 09.05.1980) και στην κυβέρνηση Τζ. Τζαν-νετάκη (02.07.1989 – 11.10.1989)

Ομαδοποιημένα:
μέχρι 7 άτομα απασχολήθηκαν σε 56 κυβερνήσεις
από 8 μέχρι 10 άτομα απασχολήθηκαν σε 37 κυβερνήσεις
από 11 μέχρι 15 άτομα απασχολήθηκαν σε 23 κυβερνήσεις
από 16 μέχρι 20 άτομα απασχολήθηκαν σε 15 κυβερνήσεις
από 21 μέχρι 30 άτομα απασχολήθηκαν σε 35 κυβερνήσεις
από 31 μέχρι 40 άτομα απασχολήθηκαν σε 16 κυβερνήσεις
από 41 μέχρι 50 άτομα απασχολήθηκαν σε 9 κυβερνήσεις
από 51 μέχρι 60 άτομα απασχολήθηκαν σε 8 κυβερνήσεις
από 61 μέχρι 70 άτομα απασχολήθηκαν σε 2 κυβερνήσεις
από 71 μέχρι 80 άτομα απασχολήθηκαν σε 3 κυβερνήσεις
από 81 μέχρι 90 άτομα απασχολήθηκαν σε 1 κυβέρνηση
πάνω από 91 άτομα απασχολήθηκαν σε 1 κυβέρνηση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Στις 8 παράλληλες κυβερνήσεις απασχολήθηκαν μόνο άνδρες. Ο μέσος αριθμός των απασχοληθέντων είναι 12.
Τα περισσότερα άτομα [17 άνδρες] απασχολήθηκαν στην κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου (30.04.1941 – 01.12.1942) και στη 2η κυβέρνηση “Δ.Σ.Ε.” (31.01.1949 – 29.08.1949) και τα λιγότερα [5 άνδρες] στην 1η κυβέρνηση “Π.Ε.Ε.Α.” (10.03.1944 – 17.04.1944).

Ομαδοποιημένα:
μέχρι 10 άτομα απασχολήθηκαν σε 3 κυβερνήσεις
από 11 μέχρι 15 άτομα απασχολήθηκαν σε 3 κυβερνήσεις
πάνω από 15 άτομα απασχολήθηκαν σε 2 κυβερνήσεις