Κυβερνήσεις, χρονολογική σειρά

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ
ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 12.11.1901 – 23.11.1902 1 12
ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 24.11.1902 – 13.06.1903 6 20
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος 14.06.1903 – 27.06.1903 14
ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 28.06.1903 – 05.12.1903 5 8
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος 06.12.1903 – 15.12.1904 1 10
ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 16.12.1904 – 08.06.1905 5 22
ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 09.06.1905 – 07.12.1905 6
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος 08.12.1905 – 06.07.1909 3 7
ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 07.07.1909 – 14.08.1909 1 8
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κυριακούλης 15.08.1909 – 17.01.1910 5 3
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Στέφανος 18.01.1910 – 05.10.1910 8 19
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 06.10.1910 – 24.02.1915 4 4 19
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος 25.02.1915 – 09.08.1915 5 13
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 10.08.1915 – 23.09.1915 1 14
ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 24.09.1915 – 24.10.1915 1 1
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Στέφανος 25.10.1915 – 08.06.1916 7 15
ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 09.06.1916 – 02.09.1916 2 24
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 03.09.1916 – 26.09.1916 24
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 14.09.1916 – 21.09.1916 8 κυβέρνηση σε Χανιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 22.09.1916 1 κυβέρνηση σε Σάμο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 23.09.1916 – 24.09.1916 2 κυβέρνηση σε Χίο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 25.09.1916 – 26.09.1916 2 κυβέρνηση σε Μυτιλήνη
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 27.09.1916 – 13.06.1917 8 17 κυβέρνηση ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ Σπυρίδων 27.09.1916 – 20.04.1917 6 24
ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 21.04.1917 – 13.06.1917 1 23
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 14.06.1917 – 03.11.1920 3 4 20
ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 04.11.1920 – 23.01.1921 2 20
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 24.01.1921 – 25.03.1921 2 2
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος 26.03.1921 – 01.03.1922 11 7
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος 02.03.1922 – 02.05.1922 2 1
ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος 03.05.1922 – 08.05.1922 6
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πέτρος 09.05.1922 – 27.08.1922 3 19
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Νικόλαος 28.08.1922 – 15.09.1922 19
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αναστάσιος 16.09.1922 1
ΚΡΟΚΙΔΑΣ Σωτήριος 17.09.1922 – 13.11.1922 1 17