Γρηγόρης Λαμπράκης

Κατά τον τελευταίον καιρόν, ο Κομμουνιστικός μηχανισμός, εκμεταλλευόμενος τας ευκαιρίας που του παρέχει ο “ανένδοτος αγών” του Παπανδρέου, εκτός από τας εις το εσωτερικόν της χώρας μας αναταραχάς και ανωμαλιας, τας οποίας καθημερινώς σχεδόν δημιουργεί, έχει κατασυκοφαντήσει την χώραν μας και εις το εξωτερικόν.

Άλλωστε η δραστηριότης του αυτή, αλλά και η εν γένει συκοφαντική του εκστρατεία τόσον εις το εσωτερικόν όσον και το εξωτερικόν σας είναι γνωστή καλύτερον απ’ όσον είναι εις ημάς.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, ημείς έχομεν εγκληματικήν ανοχήν, επιτρέποντες εις τους δημαγωγούς του Παπανδρέου και τους κομμουνιστάς της ΕΔΑ να δημιουργούν καθημερινώς αναταραχάς και να θέτουν εις κίνδυνον την δημοσίαν τάξιν και την Εθνικήν ασφάλειαν.

Ο κίνδυνος είναι μέγας και επιβάλλεται άμεσος λήψις μέτρων. Η ΑΣΕ Πειραιώς πιστεύει ότι η αντιμετώπισις του κινδύνου πρέπει να είναι άμεσος και αποτελεσματική δια της συντονισμένης και αποτελεσματικής δραστηριοποιήσεως όλων των Εθνικώς υγειών δυνάμεων. Φρονούμεν δε ότι τούτο θα καταστεί δυνατόν δια της συνεννοήσεως όλων των Εθνικών οργανώσεων και της αποδείξεως εκ μέρους αυτών ενδιαφέροντος.
Αλλά δια να καταστή ευχερής η δραστηριότης όλων αυτών των οργανώσεων υπάρχει ανάγκη οικονομικής αυτών ενισχύσεως και παντός “άλλου μέσου”, το οποίον θα συνέβαλλε εις την καλυτέραν επιτυχίαν των Εθνικών αυτών προσπαθειών μας.

Προτείνομεν λοιπόν όπως όλαι αι οργανώσεις συνέλθωμεν και λάβωμεν αποφάσεις το ταχύτερον δυνατόν, διότι είμεθα της γνώμης ότι δεν υπάρχει καιρός, και συζητήσωμε λεπτομερώς τα ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψωσιν εξ όλης της μελλούσης ημών δραστηριότητος, τας ανάγκας και τον τρόπον αντιμετωπίσεως αυτών, διότι είμεθα βέβαιοι ότι αι δυνατότητες των οργανώσεων είναι πολύ μικραί δια τοιούτους αγώνας.
Μετά τιμής
Σ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ / ΑΡΧΗΓΟΣ»

Ανάλογο έγγραφο έστειλε στον Πασχ. Κόντα και ο Ξεν. Γιοσμάς.
Ο Κόντας προώθησε το έγγραφο του Σαραντάκου στον υφυπουργό Εσωτερικών με το σημείωμα:

«Κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζω εν αντιγράφω το από 15.4.63 υπόμνημα της Αντικομμουνιστιής Σταυροφοριας Ελλάδος Πειραιώς, με την παράκλησιν όπως επιληφθείτε προσωπικώς δια τα εν αυτώ, ερχόμενος εις συνννόησιν και με τας άλλας οργανώσεις».

Μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα ο Σύνδεσμος Μπέρτραντ Ράσσελ οργάνωσε την Α’ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, από τον Τύμβο του Μαραθώνα στην Πνύκα. Η πορεία ορίστηκε για την 21 Απριλίου 1963. Η κυβέρνηση, για να εμποδίσει την πορεία, δεν περιορίσθηκε στην απαγόρευση. Με ανακοινώσεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, απαγόρευσε κάθε συγκέντρωση σε ανοικτό χώρο σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες πούλμαν και λεωφορείων πιέστηκαν να μη διαθέσουν μέσα για τη μεταφορά οδοιπόρων της ειρήνης και όσοι είχαν κλείσει συμφωνίες υποχρεώθηκαν να τις ακυρώσουν.

Οι τελευταίες προσπάθειες των ειρηνιστών ήταν να κινηθούν μεμονωμένα όσοι μπορούν, όπως μπορούν και με ανακοίνωσή τους προέτρεπαν να περπατήσουν ακόμη και ανάποδα, από την Αθήνα προς τον Μαραθώνα:
«Όσοι φίλοι και οπαδοί δεν δυνηθούν να εξεύρουν τρόπον μεταφοράς των καλούνται να πραγματοποιήσουν την πορεία από Αθήνας προς Μαραθώνα, εκκινούντες την πρωίαν και βαδίζοντες δια της οδού Μεσογείων μέχρις ότου συνατήσουν τους άλλους οδοιπόρους που θα πορεύονται αντιθέτως».

Τη νύχτα 20 προς 21 Απριλίου 1963 ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και χωροφυλακής μπλόκαραν όλη την περιοχή από Γηροκομείο μέχρι Τύμβο του Μαραθώνα. Κατά τη μεγάλη επιχείρηση για την απαγόρευση της Πορείας Ειρήνης η συμμετοχή των παρακρατικών οργανώσεων ήταν ουσιαστική.

Το στρατηγείο της Αστυνομίας ήταν εγκατεστημένο στην Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών με επικεφαλής τους Καραμπέτσο και Καραχάλιο, το στρατηγείο της Χωροφυλακής ήταν εγκατεστημένο στη Διοίκηση Χωροφυλακής Αττικής με επικεφαλής τον Τομαρά, αλλά η καρδιά της επιχείρησης βρισκόταν στο Γραφείο Πληροφοριών της Γενικής Ασφάλειας όπου ο αστυνόμος Β. Λάμπρου (τον συνατάμε Διευθυντή Ασφαλείας επί χούντας) συντόνιζε τα μέλη των παρακρατικών οργανώσεων, κυρίως της Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας και των Ελπιδοφόρων Νέων, σε συνεργασία με αστυνομικούς.

Ας παρακολουθήσουμε την πορεία του Γρ. Λαμπράκη την Κυριακή 21 Απριλίου από την περιγραφή της εφημερίδας Η Αυγή:

«Δεν είχε ακόμα φέξει καλά η 21 Απριλίου όταν ο Λαμπράκης έβαλε στο αυτοκίνητό του το πανί με τα καλάμια, το λάβαρο της πορείας, που το είχε φέρει από την περίφημη πορεία ειρήνης του Ολντερμάστον, ήταν ένα μαύρο πανί με το σήμα του πυρηνικού αφοπλισμού που έγραφε ΕΛΛΑΣ (…) Στο ίδιο αυτοκίνητο μπήκαν η γυναίκα του, ο Κύπριος ποιητής Τεύκρος Ανθίας και η Γιούλια Λιναρδάτου (…) Στον δρόμο, κάθε τόσο, η χωροφυλακή σταματούσε το αυτοκίνητο κι ο Λαμπράκης τους έλεγε μονολεκτικά “βουλευτικό” και περνούσε χωρίς να περιμένει απάντηση.

Στον Σταυρό ήταν αδύνατο να προχωρήσουν. Μια μεγάλη δύναμη χωροφυλακής, με επικεφαλής έναν ταγματάρχη, έκανε έλεγχο σε όλα τα αυτοκίνητα κι όσα ήταν “ύποπτα” τα ανάγκαζε να αλλάξουν πορεία. Με τα πολλά η συντροφιά κατάφερε να περάσει και κατευθύνθηκε στο σπίτι του Λαμπράκη στην Παλλήνη (…) Έπειτα ξεκινούν πάλι για τον Μαραθώνα. Στη στροφή της Ραφήνας, άλλο μπλόκο. Ο Λαμπράκης υποχρεώνεται να σταματήσει, για να κατέβουν οι επιβάτες, και να συνεχίσει μόνος του. Είναι οκτώ η ώρα το πρωί.

Ο ουρανός είναι μολυβένιος και βρέχει. Γύρω από τον Τύμβο, οι χωροφύλακες με κράνη και ρόπαλα είναι μαζεμένοι μπροστά σαν τα μυρμήγκια. Άλλοι πάλι είναι σκορπισμένοι στο μονοπάτια και πίσω από δέντρα. Ξαφνικά έρχεται με ταχύτητα ένα κόκκινο αυτοκίνητο και σταματά στην είσοδο. Πετάγεται από μέσα ο οδηγός, φωνάζει “βουλευτής Λαμπράκης” και πριν εκείνοι συνέλθουν από την έκπληξη, ανεβαίνει στον Τύμβο.

Εκεί, ξεδιπλώνει το πανό, το απλώνει μπροστά στο στήθος του και φωνάζοντας “Ζήτω η Ειρήνη”, “Ζήτω η δημοκρατία”, αρχίζει την πορεία του προς την Αθήνα» (Η πρώτη πορεία στον Τύμβο του Μαραθώνα, επιμέλεια Π. Βενάρδου, Η Αυγή, 24 Μαΐου 1981).