Μη αναγνωρισμένα Κράτη

Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti

Θέση

Σημαία

Εθνόσημο

Η Τουρκία προέβη στην ανακήρυξη σε κράτος των κατεχομένων αυτών εδαφών, με την ονομασία: Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το 1983, διαμελίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ανακήρυξη αυτή έγινε εννιά χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κατευθυνόμενη από την Χούντα των Συνταγματαρχών του Ιωαννίδη, απόπειρα ανατροπής του Προέδρου Μακαρίου. Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, από την οποία και εξαρτάται πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία της νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια του νησιού και έχουν ανακηρύξει την προσπάθεια απόσχισης ως παράνομη. Στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, η ΤΔΒΚ αποκαλείται «ψευδοκράτος» και «Κατεχόμενα». Ο Οργανισμός της Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC) αναβάθμισε το 2004 την εκπροσώπηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στον Οργανισμό, την οποία είχε αναγνωρίσει ως «μωαμεθανική κοινότητα-παρατηρητή» από το 1979, σε «Τουρκοκυπριακό κράτος-παρατηρητή», σύμφωνα με την επωνυμία που προέβλεπε για την τουρκοκυπριακή διοίκηση το απορριφθέν Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο. Πρωτεύουσα είναι η Λευκωσία, νόμισμα η τουρκική λίρα και επίσημη γλώσσα η τουρκική.
ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Τ.Δ.Β.Κ.
Η σημαία της αναγνωρισμένης μόνο από την Τουρκία «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ) βασίζεται κατά τα φερώνυμα σύμβολα στη σημαία της Τουρκίας δηλαδή με τα χρώματα της τουρκικής σημαίας και συμβόλων της. Στη σημαία του ψευδοκράτους υπάρχουν δύο κόκκινες οριζόντιες λωρίδες ανά μία στο άνω και στο κάτω μέρος. Επίσης, η ορθία ημισέληνος και το αστέρι, σύμβολα του Ισλάμ (και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας) φέρονται στο μέσον με κόκκινο χρώμα. Η «κρατική σημαία» της «ΤΔΒΚ» αναγνωρίζεται μόνο από τις αρχές στην Τουρκία. Πλην όμως «εθνική σημαία» της «ΤΔΒΚ» είναι η σημαία της Τουρκίας.
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ Τ.Δ.Β.Κ.
Προεδρική

Υπερδνειστερία

Υπερδνειστεριακή Δημοκρατία του Μόλδοβα
Peпyбликa Moлдoвeняcкэ Hиcтpянэ
Пpиднicтpoвькa Moлдaвcькa Pecпyблiкa
Пpиднecтpoвcкaя Moлдaвcкaя Pecпyбликa

Θέση

Σημαία

Εθνόσημο

Η Υπερδνειστερία (Τρανσνίστρια), είναι περιοχή της Μολδαβίας στην Ανατολική Ευρώπη. Έχει έκταση 4.163 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 555.347 κατοίκους (εκτίμηση 2004). Το μη αναγνωρισμένο αυτό κράτος είναι de facto ανεξάρτητο από τη Μολδαβία από την 2 Σεπτεμβρίου 1990, οπότε και διακήρυξε την ανεξαρτησία του και βοηθημένο από Ρώσους, Κοζάκους και Ουκρανούς εθελοντές και τη 14η Ρωσική Στρατιά, νίκησε τις Μολδαβικές δυνάμεις στον Πόλεμο της Υπερδνειστερίας. Ενώ υπάρχει κατάπαυση του πυρός από το 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την Υπερδνειστερία ως περιοχή «παγωμένης διαμάχης». Η αυτοδιάθεσή της είναι διαφιλονικούμενη. Η Υπερδνειστερία συνεχίζει να ισχυρίζεται ανεξαρτησία και διατηρεί κυριαρχία στην περιοχή της. Σε δημοψήφισμα την 17 Σεπτεμβρίου 2006 οι κάτοικοί της ψήφισαν με ποσοστό 93,1% υπέρ της ανεξαρτητοποίησής τους από τη Μολδαβία και της ένωσης με τη Ρωσία (με την οποία η περιοχή δεν συνορεύει). Δεν φαίνεται ότι η Ρωσία θα αποδεχτεί την ένωση με την Υπερδνειστερία στο άμεσο μέλλον. Πρωτεύουσα είναι η Τιράσπολη, νόμισμα το ρούβλι Υπερδνειστερίας και επίσημες γλώσσες η μολδαβική, η ρωσική και η ουκρανική.
ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΝΕΙΣΤΕΡΙΑΣ
Η σημαία της Υπερδνειστερίας είναι έκδοση της σημαίας της πάλαι ποτέ σοβιετικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η σημερινή σημαία καθιερώθηκε με νόμο το 2000. Ήταν σημαία στη δημοκρατία αυτή ως την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991 με λίγο διαφορετικά χρώματα και χωρίς το σφυροδρέπανο ή το κόκκινο αστέρι, παρά το γεγονός ότι τα σύμβολα αυτά υπήρξαν κάποτε στη σημαία σε κάποιες επίσημες περιστάσεις. Ο νόμος στην Υπερδνειστερία επιτρέπει τη χρήση της απλοποιημένης έκδοσης της σημαίας για μη κυβερνητική (προσωπική και εμπορική) χρήση, χωρίς το σφυροδρέπανο και το ερυθρό αστέρι και ανεξάρτητα από το σχήμα ή το μέγεθος της σημαίας. Για χρήση από την κυβέρνηση, μόνο η κρατική σημαία είναι νόμιμη.
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΝΕΙΣΤΕΡΙΑΣ
Πολιτική