Νομοθετικά Σώματα, σημείωμα

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ο χρόνος που λειτούργησαν τα βασικά Νομοθετικά Σώματα και οι παραλλαγές τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

1

5

20

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4

10

1

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ’ κατά συνέχεια

1

11

ΒΟΥΛΗ

113

4

11

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

22

6

25

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

12

4

10

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

1

24

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1

8

28

Η «κατά συνέχεια Δ’ Εθνική Συνέλευση» λειτούργησε ως παράλληλη Εθνική Συνέλευση από τους «Συνταγματικούς».
Ο χρόνος λειτουργίας της Βουλής υπολογίστηκε μέχρι 31.12.2001. Η ΙΓ’ περίοδος συνεχίζεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
Ο αριθμός των εδρών στα νομοθετικά σώματα δεν ήταν πάντοτε ο ίδιος για κάθε κοινοβουλευτική περίοδο. Έτσι έχουμε:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ο αριθμός των εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο κυμαίνεται από 127 (ΜΑΪ-ΑΥΓ 1844 και ΙΟΥΝ 1847) μέχρι 427 (14-17.05.1865). Αναλυτικά:
127 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές ΜΑΪ-ΑΥΓ 1844 και ΙΟΥΝ 1847.
131 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές ΣΕΠ 1850.
138 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές ΣΕΠ 1853 και ΟΚΤ 1856
139 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές ΑΥΓ 1859
142 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές ΔΕΚ 1860-ΜΑΡ 1861.
150 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 04.01.1887 και 14.10.1890.
177 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 26.03.1906
178 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 26.02.1872
181 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 11.03.1912

187 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 21.03.1868 και 16-19.05.1869
190 έδρες: 3 περίοδοι, μετά τις εκλογές 27-30.01.1873, 23-26.06.1874 και 18-21.07.1875
207 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 03.05.1892 και 16.04.1895
208 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 23.09.1879
234 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 17.11.1902
235 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 07.02.1899 και 20.02.1905
244 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 20.12.1881
245 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 07.04.1885
248 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 05.03.1933
250 έδρες: 3 περίοδοι, μετά τις εκλογές 19.08.1928, 26.09.1932 και 05.03.1950

258 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 09.09.1951
284 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 07.11.1926
300 έδρες: 21 περίοδοι: μετά τις εκλογές 09.06.1935, 26.01.1936, 16.11.1952, 19.02.1956, 11.05.1958, 29.10.1961, 03.11.1963, 16.02.1964, 17.11.1974, 20.11.1977, 18.10.1981, 02.06.1985, 18 .06.1989, 05.11.1989, 08.04.1990, 10.10.1993, 22.09.1996, 09.04.2000, 07.03. 2004, 16.09.2007 και 04.10.2009
316 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 31.05.1915 και 06.12.1915
354 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 31.03.1946
362 έδρες: 2 περίοδοι, μετά τις εκλογές 08.08.1910 και 28.11.1910
370 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 01.11.1920
397 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 16.12.1923
427 έδρες: 1 περίοδος, μετά τις εκλογές 14-17.05.1865