Νομοθετικά Σώματα, σημείωμα

«1. Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου. σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.(…) Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του.
4. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη δια-σφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται.
5. Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου.
6. Ο Κανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Οι πράξεις του Προέδρου που αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας» (άρθρο 65).

ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Τον μεγαλύτερο ενεργό χρόνο στην προεδρία της Βουλής (10 χρόνια, 1 μήνας, 28 μέρες) έχει ο Απ. Κακλαμάνης και τον μικρότερο (1 μέρα) ο Νικ. Μακρής.
Τον μεγαλύτερο ενεργό χρόνο στην προεδρία της Γερουσίας (5 χρόνια, 5 μήνες, 15 μέρες) έχει ο Αναγν. Δηληγιάννης και τον μικρότερο (1 χρόνο, 6 μήνες, 22 μέρες) ο Στυλ. Γονατάς.
Τον μεγαλύτερο ενεργό χρόνο στην προεδρία τμημάτων του Πανελληνίου (1 χρόνος, 5 μήνες, 17 μέρες) έχουν οι Ανδρ. Ζαΐμης και Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και τον μικρότερο (1 μήνας, 13 μέρες) ο Νικ. Ρενιέρης.
Σύμφωνα με τον ενεργό χρόνο στην προεδρία των Νομοθετικών Σωμάτων οι Πρόεδροι ομαδοποιούνται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟΝ

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΒΟΥΛΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

10 χρόνια

1

5 χρόνια

10 χρόνια

1

1

3 χρόνια

5 χρόνια

1

8

1 χρόνος

3 χρόνια

3

4

20

6 μήνες

1 χρόνος

14

1 μήνας

6 μήνες

1

32

1

1 μήνας

12

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Ως Πρόεδροι Νομοθετικών Σωμάτων απασχολήθηκαν 97 άτομα, 96 άνδρες και 1 γυναίκα.
Αναλυτικά:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΑΝΔ

ΓΥΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

3

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ + ΓΕΡΟΥΣΙΑ

1

ΒΟΥΛΗ

84

1

ΒΟΥΛΗ + ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΒΟΥΛΗ

1

ΒΟΥΛΗ + ΓΕΡΟΥΣΙΑ

3