Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], το 2009, κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και δημιούργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρθηκαν από το καταργούμενο υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων ο τομέας του περιβάλλοντος, που για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του προστέθηκε στον τίτλο του ο όρος κλιματική αλλαγή και από το υπουργείο Ανάπτυξης ο τομέας της ενέργειας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 10 μήνες, 25 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 12 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 9 άτομα (8 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Τίνα

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αθανάσιος

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ Γρηγόριος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ευάγγελος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σταύρος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ασημάκης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ