Πρόλογος

Με την εργασία αυτή δεν επιχειρείται μια ακόμη καταγραφή πολιτικών και πολεμικών γεγονότων που σημαδεύουν την ιστορική διαδρομή κάθε κράτους και φυσικά και του ελληνικού. Γίνεται μια προσπάθεια στατιστικής απεικόνισης της πολιτικής ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Με αυτό τον τρόπο εξετάζονται:

I. Κομματικοί Σχηματισμοί
II. Εκλογικές Αναμετρήσεις
III. Εκλογικό Σώμα
IV. Κυβερνήσεις
V. Πρωθυπουργοί

Και όλα τεκμηριώνονται από τα Συντάγματα που ίσχυσαν σε κάθε περίοδο και τους νόμους.

Αλλά μόνοι οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που με τον ένα ή άλλο τρόπο δημιουργούν ή επηρεάζουν τα γεγονότα. Καταγράφονται, λοιπόν, όλα τα πρόσωπα που, από το κυβερνητικό αξίωμα που κατείχαν, πρωταγωνίστησαν στα ιστορικά γεγονότα κάθε εποχής.