Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
26.05.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.06.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.08.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.08.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.09.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24.10.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
02.11.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.11.1932 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.01.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24.01.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
29.01.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.03.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.03.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.03.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27.03.1933 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.01.1934 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.03.1934 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.09.1934 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.04.1935 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.06.1935 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.07.1935 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.10.1935 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.10.1935 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑΣ – Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.11.1935 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑΣ – Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25.11.1935 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.11.1935 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.12.1935 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.01.1936 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
02.03.1936 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.04.1936 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.08.1936 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ