Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
02.04.1947 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Δημ. ΜΑΞΙΜΟΣ Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
29.08.1947 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.09.1947 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.12.1947 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ – Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18.11.1948 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ – Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.01.1949 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ – Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
31.01.1949 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ – Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
14.04.1949 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ – Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.06.1949 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ – Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
29.08.1949 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ – Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ (Δ.Σ.Ε.) Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.01.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.01.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ Δ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.03.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.03.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.03.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.04.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.08.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.09.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.11.1950 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.07.1951 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.09.1951 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.10.1951 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27.10.1951 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.10.1952 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.10.1952 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.11.1952 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.11.1952 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Αλ. ΠΑΠΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12.12.1952 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Αλ. ΠΑΠΑΓΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.10.1955 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.01.1956 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.02.1956 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ